Eastern Poland

 

Poland, Baranow Sandomierski – castle

Poland, Baranow Sandomierski – castle

Poland, Baranow Sandomierski – castle

Poland, Baranow Sandomierski – castle

Poland, Bialowieza

Poland, Bialowieza

Poland, Bialowieza

Poland, Bialowieza

Poland, Bialowieza

Poland, Bialowieza

Poland, Chelm

Poland, Chelm

Poland, Kazimierz Dolny

Poland, Kazimierz Dolny

Poland, Kazimierz Dolny

Poland, Kazimierz Dolny

Poland, Krasiczyn – castle

Poland, Krasiczyn – castle

Poland, Krasiczyn – castle

Poland, Krasiczyn – castle

Poland, Krasiczyn – castle

Poland, Krasiczyn – castle

Poland, Krzyztopor – ruins of the fortress

Poland, Krzyztopor – ruins of the fortress

Poland, Lancut – palace

Poland, Lancut – palace

Poland, Lancut – judaica

Poland, Lancut – judaica

Poland, Mazury

Poland, Mazury

Poland, Reszel – castle

Poland, Reszel – castle

Poland, Sandomierz

Poland, Sandomierz

Poland, Sandomierz

Poland, Sandomierz

Poland, Swieta Lipka

Poland, Swieta Lipka

Poland, Zamosc

Poland, Zamosc

Poland, Zamosc

Poland, Zamosc

Poland, Folklore

Poland, Folklore

Poland, Folklore

Poland, Folklore